Punerea in functiune (PIF) reprezinta o serie de verificari si reglaje, obligatorii conform prescriptiei tehnice ISCIR A1 din 2002, care se fac la finalizarea executiei instalatiei. Aceasta operatiune se face de catre centrele de asistenta tehnica si service, datele lor sunt pe certificatul de garantie.

Prestatorul de specialitate va efectua urmatoarele operatiuni de verificare: 

a) verifica integritatea aparatului care urmeaza sa fie pus in functiune si compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat;

b) verifica instalarea corecta a aparatului si faptul ca nu contravine instructiunilor producatorului privind instalarea;

c) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea gazelor arse etc.;

d) verifica presiunile de combustibil gazos si de apa existente in circuitele de intrare ale aparatului;

e) verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua electrica si parametrii acesteia;

f) verifica sistemul de evacuare a gazelor de ardere disponibil;

g) verifica prizele de aer neobturabile. 

In conformitate cu instructiunile producatorului si cu propriile proceduri de lucru prestatorul de specialitate poate efectua punerea in functiune a aparatului doar daca in urma verificarilor efectuate prevazute anterior nu se constata abateri de la legislatia in vigoare, de la caracteristicile aparatului si de la recomandarile producatorului.

Punerea in functiune se va face de catre prestatorul de specialitate, conform instructiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape: 

a) alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;

b) verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;

c) verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie;

d) reglarea parametrilor de intrare in aparat;

e) pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final;

f) reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);

g) verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;

h) aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;

i) masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare.

j) instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului, subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii:

  • utilizatorul final are obligatia sa opreasca imediat din functiune aparatul la care constata o anomalie/defectiune si sa se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR pentru remedierea defectelor;
  • este interzisa repunerea in functiune a aparatului pana la remedierea defectelor, care trebuie sa fie efectuata numai de agenti economici autorizati de ISCIR;
  • este strict interzisa incredintarea aparatelor de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici neautorizati de ISCIR pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea;

k) editarea, completarea livretului aparatului si predarea acestuia utilizatorului final;

l) contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.


Viziteaza site-ul Centrale termice, Aer conditionat pe ShopMania Ghidul tau autentic de shopping.